OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

História

Od založenia až po súčasnosť.

 

Hájsky dobrovoľný hasičský spolok bol založený v roku 1890. Vstúpilo do neho 70 členov a jeho prvým veliteľom bol Ján Timko, vtedajší miestny učiteľ. Podnetom založenia hasičského zboru boli živelné pohromy, najmä požiare od bleskov.

Prvú ručnú striekačku takzvaný malý hydrofór si spolok kúpil v roku 1902. V roku 1912 si spolok objednal a zaistil v Maďarsku veľký hydrofór, ktorý sa dá používať i v dnešnej dobe .

Požiarne družstvo sa schádzalo každú nedeľu. Zvolával ich trubač. Členovia sa obliekali a schádzali podľa toho v akom oblečení bol trubač. Ak mal trubač prilbu, tak nastúpili v prilbách, ak mal uniformu vychádzkovú tak v uniforme vychádzkovej. Výstroj si musel každý zakúpiť za vlastné peniaze. Foršprond (zastar. záprah) k striekačke sa konal po poradí domov, podľa toho kto mal kone. Hotovosť trvala týždeň. Aby sa vedelo kto má hotovosť na dom sa vyvesila tabuľka s nápisom Hotovosť. Nočná stráž sa konala od 1.mája do 31.októbra zúčastniť sa nočnej stráže bolo povinnosťou každého určeného občana. V prípade nenastúpenia do nočnej stráže sa platila pokuta 5 korún. Z tohto obdobia sa zachoval „Požiarny poriadok obce“.

Neskôr v roku 1946 bola zakúpená dvojkolesová motorová striekačka z urbárskych peňazí a zbierky občanov obce Háj.

 Od roku 1962 bol v našej obci zaznamenaný prudký rozmach požiarnej ochrany, najmä po roku 1969. V tomto období sa v obciach zakladajú Základné organizácie Zväzu požiarnej ochrany.

Požiarne družstvo v roku 1972 získalo II. výkonostnú a v roku 1974 I. výkonostnú triedu požiarnych družstiev. Na základe dosiahnutých vynikajúcich výsledkov požiarneho družstva, družstvo získalo „Vzorného Požiarnika“ II stupňa, a za získané 1.miesto v obvodovom kole súťaže požiarnych družstiev a získanie I. výkonnostnej triedy, Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Martine rozhodol aby naše družstvo reprezentovalo okres Martin v družobnej súťaži Martin - Nový Jičín. V súťaži naše požiarne družstvo získalo 2.miesto. Stretnutie v Novom Jičíne s požiarnikmi z Lubinej - Větřkovíc dal podnet na nadviazanie družby medzi našimi požiarnickými organizáciami, ktorá trvá  od roku 1974 do dnes . Za pomoc pri likvidácii lesného požiaru v Gaderskéj doline  Rada ONV v Martine udelila organizácii „Čestný odznak I. stupňa.

Popri dobrých výsledkoch družstva dospelých, výbor začal uvažovať o práci s mládežou, ktorú začal v roku 1974. Za dobré výsledky v hre Plameň v rokoch 1974 - 1977 Okresný výbor Zväzu Požiarnej Ochrany v Martine poveril družstvo reprezentáciou nášho okresu na krajskej súťaži v Sklených Tepliciach a v roku 1980 zase na krajskej súťaži v Rimavskej Sobote. V týchto rokoch bola naša organizácia poverená Okresným Výborom Zväzu Požiarnej Ochrany v Martine organizáciou 3 okresných kôl hry Plameň.

Za výborné výsledky pri plnení hlavných úloh a brigád sme sa umiestňovali na popredných miestach v okrsku a aj v okrese. Pri dobrej organizácii členov a občanov obce sa vykonalo niekoľko úspešných brigád z čoho organizácia získala finančné prostriedky, ktoré použila v roku 1978 na zakúpenie autobusu. Po získaní ďalších finančných prostriedkov z brigád a prevádzky autobusu si organizácia v roku 1981 zakúpila novší typ zájazdového autobusu. Členovia sa za dobré výsledky v činnosti zúčastňovali rôznych zájazdov: Nemecko - Berlín, Praha, Brno, Hradec Králové, Bratislava, Svidník a okolie a mnoho ďalších miest vtedajšej republiky.

Obdobie rokov 1982 - 1996 za toto obdobie  si organizácia udržiavala nastolený trend svojej činnosti.  Roky 1996 - 2006 v tomto období naša organizácia začala intenzívnejšie pracovať s mládežou.

V roku 2000 bola zakúpená požiarna Avia z peňazí obce Háj a lesného spoločenstva urbár Háj.

2001, 2002 bolo našej organizácii pridelené organizovanie okresného kola previerky pripravenosti dorastu a dospelých, v obidvoch rokoch sme zapojili do súťaže 2 kolektívy mužov. V roku 2002 kolektív MP dievčatá ktoré po 1mieste v okresnom kole v Hornej Štubni postúpil na krajské kolo do Dolného Kubína – Kňažej, kde obsadil tiež 1miesto a postúpil do celoštátneho kola  v Gabčíkove, kde obsadil 6 miesto. Rok 2003 - okresné kolo Malý Čepčín dievčatá 1 miesto, chlapci 1 miesto  ,Pohárová súťaž o pohár prezidenta DPO SR „Dráčik“, ktorú sme organizovali v Háji za účasti prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika dievčatá 1 miesto, chlapci 2 miesto, pohárová súťaž o pohár Júliusa Krňana Poltár dievčatá 1 miesto, chlapci 8 miesto. Rok 2004 – okresné kolo Malý Čepčín dievčatá 1 miesto, chlapci starší 2 miesto, mladší 12 miesto, krajské kolo Kvačany okr. Liptovský Mikuláš dievčatá 1 miesto,  celoštátne kolo Zvolen dievčatá 6 miesto ,Pohárová súťaž o pohár vedúceho MP Háj dievčatá 4 miesto, chlapci 1 miesto, Pohárová súťaž o pohár prezidenta DPO SR „Dráčik“ dievčatá 2 miesto, chlapci mladší 6 miesto, starší 8 miesto, Pohárová súťaž o pohár Júliusa Krňana Poltár dievčatá 2 miesto. Rok 2005 – okresné kolo Turček dievčatá 1 miesto, chlapci 3 miesto a 5 miesto,  pohárová súťaž o pohár prezidenta DPO SR „Dráčik“ dievčatá 2 miesto, chlapci 3 miesto a 8 miesto. Rok 2006 – okresné kolo Turček dievčatá 1 miesto, chlapci 3 miesto, krajské kolo Hliník okr. Bytča dievčatá 1 miesto, celoštátne kolo Michalovce Strážske 3 miesto,  pohárová súťaž o pohár prezidenta DPO SR „Dráčik“ dievčatá 1 miesto pohárová súťaž o pohár Júliusa Krňana Poltár dievčatá 1 miesto. Okrem práce s mládežou sa pracovalo aj s kolektívmi  dorastu, žien a mužov. V roku 2003 naši dorastenci obsadili v okresnom kole 5 miesto, 2004 – 2 miesto, 2005 – 1 miesto, postup na krajské kolo Mošovce – 7 miesto, 2006 – 1 miesto. V roku 2004 bol vytvorený aj kolektív žien, ktorý na svojej prvej súťaži obsadil pekné 3 miesto. V roku 2005 v okresnom kole obsadil 5 miesto a v roku 2006 – 2 miesto. V kategórii  mužov  sa v roku 2001 sa umiestnili v okresnom kole na 5 mieste, 2002 -  na 12 a 13 mieste , 2003 - muži nad 35 rokov 4 miesto, do 35 rokov 9 miesto, 2004 -  9 miesto a 19 miesto, 2005 – nad 35 rokov 2 miesto, do 35 rokov 5 miesto, 2006 - 11 miesto. Ďalej sa tieto kolektívy zúčastňovali pohárových súťaží v Čremošnom, Rakši, T. Tepliciach, Lubinej-Větřkoviciach a tiež domácej pohárovej súťaži o pohár veliteľa DHZ Háj.

2007 - Organizácia aj naďalej pokračuje v nastolenom trende a patrí k najlepším v rámci okresu. Vo svojich úspechoch pokračujú mladý hasiči - okresné kolo Diviaky dievčatá 1 miesto, chlapci 4 miesto, pohárová súťaž o pohár DHZ Háj dievčatá 1 miesto, chlapci 4 miesto, pohárová súťaž o pohár prezidenta DPO SR „Dráčik“ dievčatá 1 miesto, chlapci 4 miesto, pohárová súťaž o pohár Júliusa Krňana Poltár dievčatá 1 miesto, chlapci 5 miesto .

Rok 2008 okresné kolo Diviaky dievčatá 1 miesto, chlapci 6 miesto, krajské kolo Likavka okr. Ružomberok 6 miesto, pohárová súťaž o pohár prezidenta DPO SR „Dráčik“ zmiešaní kolektív 3 miesto.

Rok 2009 okresné kolo ktoré sme organizovali v Háji obsadili dievčatá  2 miesto, chlapci 2 miesto a 11 miesto, pohárová súťaž o pohár prezidenta DPO SR „Dráčik“ dievčatá 1 miesto, chlapci 3 miesto a 8 miesto

Rok 2010 okresné kolo sme organizovali opäť v Háji dievčatá 4 miesto, chlapci 1 miesto, chlapci postúpili na krajské kolo v Kysuckom Lieskovci kde obsadili 4 miesto a od prvého ich delili necelé 3 sekundy.                                                                                                                              

Kolektívy dorastu v roku 2008 obsadili 1 miesto a dorastenky tiež 1 miesto, kolektívy tak postúpili na krajskú súťaž do Kláštora pod Znievom, kde dorastenky obsadili 1 miesto a dorastenci 3 miesto. Dievčatá postúpili na majstrovstvá SR dorastu, ktoré sa konali v Šamoríne kde obsadili 6 miesto. V roku 2009 sa dorastenci umiestnil v okresnom kole na 4 mieste.

Kolektívy žien a mužov v roku 2007 ženy v okresnom kole obsadili 1 miesto a postúpili na krajské kolo ktoré bolo  30.júna v Kysuckom Novom Meste a obsadili veľmi pekné 4 miesto. Muži obsadili v okresnom kole 4 miesto.

V roku 2008 v okresnom kole ženy 1 miesto, muži 8 miesto.

Rok 2009 ženy 4 miesto, muži 2 miesto. Tieto kolektívy sa aj naďalej zúčastňovali na pohárových súťažiach v susedných obciach ako aj v družobnej obci Lubina-Větřkovice.

 

Naša organizácia nemá len úspechy v požiarnickom športe ale aj v rámci organizačnej. V rámci okrsku a aj okresu sa aktívne zapájame do činností, z čoho svedčí aj umiestnenie organizácie v okrskovej súťaži kde sme v rokoch 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 obsadili 1 miesto a v roku 2002 2 miesto.

 

V súčasnosti naša organizácia má 135 členov z toho 43 žien a 34 mladých hasičov z toho 17 dievčat, riadi ju 17 členný výbor na čele s predsedom Milanom Gajdicom, veliteľom Jozefom Ižipom ml., tajomníkom Jozefom Weisom. Máme vo svojich radoch aj členov ktorým bolo udelené aj najvyššie vyznamenanie Čestný titul Zaslúžilý člen DPO SR a to v roku 2001 Jozefovi Mračkovi a v roku 2005 Jozefovi Ižipovi st.. K dnešnému dňu naši členovia majú udelených 41 medailí za Príkladnú prácu, 20 medailí za Zásluhy, 3 medaile za Mimoriadne zásluhy a 2 medaile za Zásluhy o výcvik Miloslava Schmida. Naši členovia sú nositeľmi odznaku Vzorný hasič III. stupňa 25 členov, II. stupňa 14 členov a I. stupňa 2 členovia. OV DPO Turčianske Teplice a prezídium DPO SR nám doposiaľ povýšilo do hodnosti mladší zbormajster 9 členov, zbormajster 4 členov, nad zbormajster 7 členov, mladší technik 6 členov, technik 5 členov.

V krátkosti sme zhodnotili 120 rokov činnosti našej hasičskej organizácie. V našej obci má požiarna ochrana svoju dlhoročnú tradíciu. Prenáša sa z otca na syna a na ďalších potomkov čo je vidno v členskej základni, kde členmi sú celé rodiny vrátane žien. Naši členovia všetku činnosť vykonávajú bezplatne a na úkor svojho voľného času, za čo im treba čo najsrdečnejšie poďakovať.

Milí hasiči, konajme v duchu našich predchodcov s vedomím, že poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v nešťastí. To nech je mottom našej práce aj pre ďalšie roky, pretože hasičský zbor je jedinou organizáciou, ktorá pretrvala taký dlhý čas, jediná, ktorej činnosť nikdy nezanikla a stále prináša úžitok pre všetkých nás. 

 K tomu Vám chcem milí členovia hasičského zboru z úprimného srdca zaželať pevné zdravie, šťastie a veľa pokoja, aby sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania, pre dobro každého spoluobčana.

Nech nám v tom pomáha náš patrón svätý Florián !