OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kontakty

Zloženie výboru DHZ na roky 2012 - 2017
Funkcia Meno a Priezvisko Kontakt
Predseda Milan Gajdica tel. číslo
Podpredseda - Veliteľ Jozef Ižip tel. číslo
Podpredseda - prevencia Michal Haľama tel. číslo
Referent mládeže Mgr. Martina Šagátova tel. číslo
Tajomník Jozef Weis tel. číslo
Pokladník Nikoleta Mračková tel. číslo
Strojník Jozef Fillo tel. číslo
Organizačný referent Adam Pádej tel. číslo
Organizačný referent Marcel Mračko tel. číslo
Organizačný referent Milan Ondrík tel. číslo
Organizačný referent Vierka Ondríková tel. číslo
Referentka žien Anna Šuleková tel. číslo
Člen výboru Peter Šulek tel. číslo
Člen výboru Patrik Weis tel. číslo
Hospodár Miroslav Hanko tel. číslo

e-mail: dhzhaj@gmail.com